ARBEIDSOVEREENKOMST

Arbeidsovereenkomst opstellen

WAT MOET ER IN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST STAAN?

Een arbeidsovereenkomst regelt de onderlinge verhoudingen en arbeidsvoorwaarden tussen een werkgever en een werknemer. Niet iedere overeenkomst die aangeduid wordt als arbeidscontract is daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd zijn sommige contracten juist wel een arbeidscontract terwijl ze anders worden genoemd.


Er moet aan diverse eisen worden voldaan wil er sprake zijn van een arbeidscontract. Het is dus belangrijk dat je weet wat die eisen zijn en wat ze inhouden. Het is verstandig om de arbeidsovereenkomst op te laten stellen als je niet zeker bent van de voorwaarden.


Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Arbeidsovereenkomst opstellen

MOET JE EEN ARBEIDSOVEREENKOMST SCHRIFTELIJK AANGAAN?

Het is, net zoals bij diverse andere soorten contracten, niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk, mondeling en stilzwijgend worden aangegaan. Mondeling is alleen niet aan te raden. Je loopt behoorlijk risico bij een mondeling contract. Bewijs maar dat er een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Wat is er afgesproken en welke afspraken heb je al dan niet gemaakt? Bovendien zijn verschillende voorwaarden alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Zoals een concurrentiebeding, proeftijd en tussentijdse opzegging.

Arbeidsovereenkomst opstellen

WELKE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN ZIJN ER

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. Je weet dat het contract tijdelijk is omdat je een einddatum hebt afgesproken.


Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Vaak komt na een of meerdere contracten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch gegeven. Dat is vaak het geval nadat iemand of drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gekregen of als hij langer dan drie jaar in dienst is. Ook wel de ‘ketenregeling’ genoemd.


Arbeidsovereenkomst oproepkracht (min-max)

Een min-maxccontract is geschikt als je werknemers wel garanties wilt geven en tegelijkertijd flexibel wil inzetten. Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een flexibel in te delen aantal uren. De werknemer heeft recht op in ieder geval de garantie-uren. De garantie-uren zijn de uren die je minimaal hebt afgesproken. Als er meer werk is, dan kun je de werknemer tot een maximumaantal uren inzetten. Daarom het min-maxcontract.


Oproepovereenkomst (nulurencontract)

Een nulurencontract is ook geschikt voor als je medewerkers flexibel wilt inzetten. Een nulurencontract gebruik je alleen als je geen garanties kunt geven voor voldoende werk, maar wel personeel nodig hebt. Als er geen werk is, dan hoef je de werknemer niet in te zetten en in de meeste gevallen ook niet uit te betalen. Als er wel werk is, dan laat je de medewerker wel werken en betaal je voor de uren dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt.


Projectovereenkomst

Een projectovereenkomst is een tijdelijk contract. De arbeidsovereenkomst wordt voor de duur van een project aangegaan. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het project is geëindigd.